Sunday, October 14, 2012

Weerkundigen: "Opwarming van aarde is in 1996 gestopt" ( De morgen.be - Na zure regen, ozongaten nu ook global warming niet meer... hoe geloofwaardig is weerkundige wetenschap nog...

 
Er is vooralsnog niet veel ruchtbaarheid aan gegeven, maar een onderzoek en het daaruit volgende rapport van de Britse weerkundige dienst Met Office toont aan dat de opwarming van de aarde al 16 jaar geleden gestopt is. De onderzoekers zijn van mening dat de temperatuur op aarde sinds het begin van 1997 vrijwel stabiel is gebleven.
Die stabiele periode in de globale opwarming duurt daarmee al even lang als de voorliggende tijd, van 1980 tot 1996, waarin de temperatuur steeg.

Debat laait op
In de veertig daaraan voorafgaande jaren was de temperatuur eveneens stabiel, of nam zelfs af, zeggen de weerkundigen. De uitkomst van hun rapport heeft het debat onder klimaatwetenschappers doen oplaaien.

De meetgegevens, die werden verzameld middels 3.000 meetpunten op land en ter zee, geven een totaal ander beeld dan een eerder rapport dat ongeveer een half jaar geleden uitkwam. Daarin was het jaar 2010 als eindpunt genomen. 2010 was een relatief warm jaar, waardoor het gemiddelde sinds '97 een lichte opwarming toonde. Een vertekend beeld, aldus Met Office. 2011 en de eerste acht maanden van 2012 waren aanzienlijk koeler. De opgaande lijn werd daarmee teniet gedaan.

Conclusies
Sommige klimaatdeskundigen zijn niet zo overtuigd van de uitkomsten van het onderzoek. Zij zeggen dat een periode van 15 à 16 jaar te kort is om conclusies aan te verbinden, en wijzen de stabiele periode waarover de Britse meteorologen spreken van de hand. Anderen, zoals professor Judith Curry, van de vooraanstaande Georgia Tech universiteit, zeggen echter dat de cijfers aantonen dat het computermodel waarmee de opwarming van de aarde wordt voorspeld 'ernstige tekortkomingen' vertoont.

Ook tegenstander professor Phil Jones, directeur van de afdeling klimaatonderzoek van de Britse universiteit van East Anglia, geeft toe dat de impact van natuurlijke variatie in temperaturen hem ontgaan is. Factoren als de langetermijncyclus in de temperatuur van oceaanwater en zonnesterkte tellen daarin mee. Toch is Jones overtuigd dat het huidige decennium uiteindelijk een duidelijke opwarming te zien zal geven. Aanzienlijk hoger dan de voorgaande 20 jaar.

Stijgende kosten
In het kader van alle maatregelen die door overheden worden getroffen om de opwarming van de aarde tegen te gaan, en het geld dat daarmee gemoeid is, is het alleszins vreemd te noemen dat het Britse rapport niet breed uitgemeten wordt. Het eerdere klimaatrapport, waarin sprake was van een stijgende trend, kreeg die aandacht wel. Onderwijl moeten alle 'groene' investeringen worden betaald, en dat vertaalt zich in stijgende energie- en brandstofkosten. De invloed op het dagelijks leven is groot.

Ondertussen buitelen de klimatologen over elkaar heen, en betwisten elkaars uitkomsten. Uitkomsten gebaseerd op berekeningen en modellen die duidelijk fouten vertonen, of minstens incompleet zijn. Te veel is nog onduidelijk; zoals de werkelijke invloed van mensen op het klimaat en de rol die de natuur daar zelf in speelt. De door Met Office waargenomen stabiele periode is daarom geen garantie voor de toekomst, maar een aanmoediging voor wetenschappers hun calculaties nog eens door te rekenen, en daarbij niets buiten beschouwing te laten.